مکانیک

برق

عمران

کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

مواد و متالوژی

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

روانشناسی

مدیریت

حقوق


پاورپوینت معرفی ورزش دارت

پاورپوینت معرفی ورزش دارت

,اجزای تشکیل دهنده ورزش دارت,نحوه نصب تخته دارت و فواصل قانونی,نحوه ایستادن و پرتاب دارت,تقسیم بندی امتیازات در تخته دارت,قواعد مشترک در تمام بازی های دارت,

admin


پاورپوینت معرفی ورزش دارت
,اجزای تشکیل دهنده ورزش دارت,نحوه نصب تخته دارت و فواصل قانونی,نحوه ایستادن و پرتاب دارت,تقسیم بندی امتیازات در تخته دارت,قواعد مشترک در تمام بازی های دارت,

Email :

پاورپوینت معرفی ورزش دارت ,دانلود فایل
;+ نوشته شده در   - ساعت  -   توسط admin